Before buying any membership, please make sure of our studio rules!

– at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

– no phone/ quiet, no belongings in classroom

– no early departure

We do not negotiate for exceptions. Bear in mind that we do not refund the bought membership, so come or please do not come at all. 

 

11902374_10153646009699434_1832927250407907942_n

 

The membership fee is everything to pay for the service of Yoga Living

This includes mat rent, hand towel, drinking water and shower facilities. Big towel rent costs vnd 5,000 each at a time, extra hand towel costs vnd 2,000.

The fee is often revised to adapt to seasons and events.

We always apply what is published on this site. No hidden cost bullshit, no sales trap at Yoga Living.

No extra charge on credit cards, we accept Visa, other major credit cards, and local bank debits.

Taxes are included in the fee; VAT invoice is available.

 

per class per period

no expired date of the classes credit

the credit can be shared to accompanied friends 

 

10 classes pass:    $49

20 classes pass:    $89

 

(tiếng Việt: 1 class là 1 lớp hay 1 lần tập, kéo dài khoảng 60 – 70 phút)

$9 for Unlimited Yoga in 7 Days for New Members

 

the 3-month membership can be shared to family/friends

not-expired each card, activable any time

transfer fee to new name 50k, a class a day only

 

4 fixed days a week

(Tuesday + Thursday + Saturday + Sunday)

$19 for 1 month

$55 for 3 months (dividable to 3 cards of a month each)

 

5 fixed days a week

(Monday + Wednesday + Friday + Saturday + Sunday)

$23 for 1 month

$63 for 3 months (dividable to 3 cards of a month each)

 

3 any flexible classes a week 

$29 for 1 month

$79 for 3 months (dividable to 3 cards of a month each)

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA – KHAI GIẢNG KHOÁ THÁNG 6/2017

Yoga Living Academy đã đăng ký thương hiệu và quy trình đào tạo tiêu chuẩn RYT200 và E-RYT200 của Yoga Alliance USA để cung cấp khóa đào tạo này. Chúng ta có mục đích mang lại nhiều cống hiến hơn cho cộng đồng yoga với những giáo viên tương lai. Chi tiết như sau:
  • Ngày khai giảng: 24/6/2017, học trong 14 tuần vào tối thứ 3, tối thứ 5, sáng thứ 7, sáng chủ nhật
  • Ngày hoàn tất: 23/9/2017
  • Chương trình học: Phương pháp Hatha Yoga, Phương pháp Ashtanga Yoga, Triết lý Yoga, Giải phẫu học, Thiền - Thở, Thực hành tư thế & Chuỗi động tác Yoga
  • Học phí: 30,000,000 đồng, đăng ký trước ngày 24/6/2017
  • Chứng nhận: Bằng RYT 200 theo đăng ký tiêu chuẩn của Yoga Alliance USA, do Yoga Living Academy cấp, có giá trị dạy thực hành tại Việt Nam và quốc tế. Học viên được hỗ trợ quy trình đăng ký để có tên trong danh sách giáo viên toàn cầu của Yoga Alliance USA.
Chúng tôi trân trọng mời bạn cùng bước vào hành trình tìm hiểu bản thân, để có thể mang yoga vào đời sống của mình và của nhiều người hơn nữa. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để chia sẻ mối quan tâm của bạn về khóa học: yoga@yogaliving.com.vn. Namaste!

zen studio with rules

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 3 phút để vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Khách hàng không phải là thượng đế ở Yoga Living! Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Studio chỉ sử dụng tiếng Anh. Giá trị minh bạch phương Tây cũng được đề cao. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào xấu xí không được chào đón ở Yoga Living!

- at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure

Yoga Living is a boutique community where we remain small, to be cosy and trustworthy for our members. A zen lifestyle we are living may be boring, but delight few people!

We are not designed for everyone, please consider our studio rules before coming.