Dịch vụ tư vấn trực tiếp tạm thời chỉ phục vụ tại studio 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Quận 1.
Thời gian hoạt động:

  • Thứ hai, tư, sáu 9.30 – 18.00
  • Thứ ba, thứ năm: 9.30 – 17.00
  • Dịch vụ tư vấn
  • Select Date & Time
  • Enter Information
  • Verify Order Details
  • Confirmation

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn trực tiếp tạm thời chỉ phục vụ tại studio 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Quận 1
Thời gian hoạt động:
• Thứ hai, tư, sáu 9.30 - 18.00
• Thứ ba, thứ năm: 9.30 - 17.00

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn trực tiếp tạm thời chỉ phục vụ tại studio 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Quận 1
Thời gian hoạt động:
• Thứ hai, tư, sáu 9.30 - 18.00
• Thứ ba, thứ năm: 9.30 - 17.00

Select Date & Time

Click on a date to see a timeline of available slots, click on a green time slot to reserve it

Enter Information

Please provide you contact details so we can send you a confirmation and other contact info

Verify Order Details

Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

Confirmation

Your appointment has been successfully scheduled. Please retain this confirmation for your record.

Đăng ký Tư vấn Yoga

Đăng ký Tư vấn Yoga
Date & Time Selection
Customer Information
Verify Booking Details
Appointment Confirmation

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
Tư vấn cơ bản Dành cho người mới bắt đầu làm quen với Yoga muốn tìm hiểu về lợi ích của việc tập luyện Yoga, giới thiệu các loại hình Yoga, các lưu ý khi tập, các gói thẻ tập…
Tư vấn chuyên sâu Dành cho người đã và đang tập Yoga muốn tư vấn về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, các chấn thương và cách phòng tránh khi tập…

Summary

Service
Duration
Date
Time
Customer
Total Price