Join us on FaceBook for daily schedule and photos exchange, CLICK HERE  

 

Monday 24/10/16

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

11:20 AM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

11:50 AM – Ashtanga Yoga with An *70k

12:10 PM – Basic Flow Yoga with Truong An *70k

04:20 PM – Vinyasa Flow Yoga with Jiva *70k

05:00 PM – Ashtanga Yoga with H. Trang *70k

05:30 PM – Yoga Pilates with Kiran *150k

06:00 PM – Hatha Yoga with Oanh *150k

06:35 PM – Yoga Santulan with Lalita *150k

07:05 PM – Sivananda Yoga with Tung (Vietnamese speaking class) *150k

07:40 PM – Hatha Yoga with Oanh *150k

 

Tuesday 25/10/16

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

11:20 AM – Total Body Flow Yoga with Jiva *70k

11:50 AM – Power Flow Yoga with An *70k

12:10 PM – Hatha Yoga with Oanh *70k

04:20 PM – Hatha Yoga with Oanh *70k

05:00 PM – Yoga Santulan with Lalita *70k

05:30 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *150k

06:00 PM – Hatha Yoga with Oanh *150k

06:35 PM – Hatha Yoga with Linh *150k

07:05 PM – Yoga Pilates with Kiran *150k

07:40 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *150k

 

Wednesday 26/10/16

10:30 AM – Hatha Yoga with Lien *70k

11:20 AM – Hatha Yoga with Trang *70k

11:50 AM – Yoga Pilates with Kiran *70k

12:10 PM – Yoga Santulan with Lalita *70k

04:20 PM – Hatha Yoga with Tina *70k

05:00 PM – Ashtanga Yoga with H. Trang *70k

05:30 PM – Ashtanga Yoga with An*150k

06:00 PM – Yoga Santulan with Lalita*150k

06:35 PM – Vinyasa Yoga with Shandy *150k

07:05 PM – Sivananda Yoga with Tung (Vietnamese speaking class) *150k

07:40 PM – Hatha Yoga with Khang *150k

 

Thursday 27/10/16

10:30 AM – Hatha Yoga with Trang *70k

11:20 AM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

11:50 AM – Hatha Yoga with Oanh *70k

12:10 PM – Power Flow Yoga with An*70k

04:20 PM – Hatha Yoga with Trang *70k

05:00 PM – Ashtanga Yoga with An *70k

05:30 PM – Hatha Yoga with Oanh *150k

06:00 PM – Ashtanga Yoga with H. Trang *150k

06:35 PM – Hatha Yoga with Linh *150k

07:05 PM – Ashtanga Yoga with H.Trang *150k

07:40 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *150k

 

Friday 28/10/16

10:30 AM – Hatha Yoga with Lien *70k

11:20 AM – Hatha Yoga with Oanh *70k

11:50 AM – Yoga Pilates with Kiran *70k

12:10 PM – Yoga Santulan with Lalita *70k

04:20 PM – Hatha Yoga with Tina *70k

05:00 PM – Total Body Flow Yoga with Jiva *70k

05:30 PM – Ashtanga Yoga with An *150k

06:00 PM – Hatha Yoga with Tina *150k

06:35 PM – Yoga Santulan with Lalita *150k

07:05 PM – Sivananda Yoga with Tung (Vietnamese speaking class) *150k

07:40 PM – Hatha Yoga with Oanh *150k

 

Saturday 29/10/16

08:00 AM – Sivananda practica **no charge

09:50 AM – Get Moving In The Morning with An *70k

10:15 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

10:40 AM – Hatha Yoga with Khang *70k

03:45 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

04:20 PM – Hatha Yoga with Oanh *70k

04:50 PM – Ashtanga Yoga with H. Trang *70k

 

Sunday 23/10/16

08:00 AM – Sivananda practica **no charge

09:50 AM – Total Body Flow Yoga with Jiva *70k

10:15 AM –  Yoga Pilates with Kiran *70k

10:55 AM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

03:45 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

04:20 PM – Hatha Yoga with Oanh *70k

04:50 PM – Yoga Pilates with Kiran *70k

 

* fee for a drop-in for one-time entrance ticket without any membership commitment, ex. *70k for vnd 70,000. This is inclusive of a hand towel, drinking water, mat rent, shower and all studio facilities. 

** private Sivananda group practica but shared to community for the good will. Entrance and all studio facilities are free of charge, but make sure of what Sivananda is.

All Time promo

3 Months All Time for $49

3 any flexible classes a week

cash pay, by Oct 25th

 

xin đọc phần tiếng Việt này

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 3 phút để vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Khách hàng không phải là thượng đế ở Yoga Living! Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Studio chỉ sử dụng tiếng Anh. Giá trị minh bạch phương Tây cũng được đề cao. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào xấu xí không được chào đón ở Yoga Living!

zen studio with rules

- at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure

Yoga Living is a boutique community where we remain small, to be cosy and trustworthy for our members. A zen lifestyle we are living may be boring, but delight few people!

We are not designed for everyone, please consider our studio rules before coming.