Thông báo

Chúng ta có sự cố sập điện và một vài vấn đề quản lý hệ thống trên mặt bằng studio 11b Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngay bây giờ, tất cả các lớp tập bị hủy, Yoga Living sẽ sắp xếp để giải quyết các nội dung hồi phục lại dịch vụ, mong các bạn hội viên kiên nhẫn chờ cập nhật tiếp theo.

Announcement

We are having technical issues and all classes must be cancelled. We are working on the problems and will keep us all updated.