ĐĂNG KÝ KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA QUỐC TẾ - 25/1/2017: đăng ký trong hôm nay với hình thức chuyển khoản với mức học phí 25,000,000 đồng - Mời bạn gửi tin nhắn vào inbox để chúng tôi tư vấn ngay. #RYT200 #DaoTaoGiaoVienYogaQuocTe #YogaAlliance

 

3 ANY CLASSES A WEEK
$103 for 10 months
cash pay, by TODAY 27/6

 

Monday 26/6/17

08:00 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

09:00 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

09:30 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

10:30 AM – Yoga Back Care with Lalita *70k

11:20 AM – Hatha Yoga with Nhu *70k

11:50 AM – Yoga Stretch with Tina *70k

12:10 PM – Ashtanga Vinyasa Yoga with Tyra *70k

02:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

03:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

04:00 PM – Hatha Yoga with Jiva *70k

04:45 PM – Vinyasa Yoga with Nhu *70k

05:15 PM – Hatha Yoga with Tina *70k

05:45 PM – Pragya Yoga with Lalita *100k

06:10 PM – Flow Yoga with Tram  *100k

06:35 PM – Vinyasa Yoga with Nhu *100k

07:00 PM – Flexibility Yoga (Intermediate) with Jiva *150k

07:30 PM – Ashtanga Yoga with Tyra *100k

Tuesday 27/6/17

08:00 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

09:00 AM – Yoga Back Care with Lalita *70k

09:30 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

10:30 AM – Santulan Yoga with Lalita *70k

11:20 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

11:50 AM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

12:10 PM – Power Yoga with Tina *70k

02:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

03:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

04:00 PM – Yoga Back Care with Lalita *70k

04:45 PM – Yoga Stretch with Tina *70k

05:15 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *100k

05:45 PM – Pragya Yoga with Lalita *70k

06:10 PM – Sivananda Yoga with Thy *100k

06:35 PM – Hatha Yoga with Linh *100k

07:00 PM – Intermediate Hatha Yoga with Trang ***150k (15 mats available only)

07:30 PM – Vinyasa Yoga with Nhu *100k

Wednesday 28/6/17

08:00 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

09:00 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

09:30 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

10:30 AM – Hatha Yoga with Lien *70k

11:20 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

11:50 AM – Yoga Back Care with Lalita *70k

12:10 PM – Hatha Yoga with Nhu *70k

02:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

03:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

05:15 PM – Yoga Balance with Tina *70k

05:45 PM – Yoga Back Care with Lalita *100k

06:10 PM – Hatha Yoga with Tram *100k

06:35 PM – Vinyasa Yoga with Nhu *100k

07:00 PM – Pragya Yoga with Lalita *100k

07:30 PM – Vinyasa Yoga with Tram *100k

Thursday 29/6/17

08:00 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

09:00 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

09:30 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

11:20 AM – Pragya Yoga with Lalita *70k

11:50 AM – Power Yoga with Tina *70k

12:10 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

02:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

03:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

04:00 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *100k

04:45 PM – Vinyasa Yoga with Tina *70k

05:15 PM – Vinyasa Yoga with An *70k

05:45 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *100k

06:10 PM – Pragya Yoga with Lalita *100k

06:35 PM – Hatha Yoga with Linh *100k

07:00 PM – Intermediate Ashtanga Yoga with Nhu ***150k (15 mats available only)

07:30 PM – Santulan Yoga with Lalita *100k

Friday 30/6/17

08:00 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

09:00 AM – Hatha Yoga with Lien *70k

09:30 AM – ハタヨガ 実習 – 日本語クラス **無料

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

11:20 AM – Vinyasa Yoga with Nhu *70k

11:50 AM – Santulan Yoga with Lalita *70k

12:10 PM – Ashtanga Vinyasa Yoga with Tyra *70k

02:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

03:00 PM – private group class with your desired teacher, please book in advance ****500k

05:15 PM – Hatha Yoga with G. *70k

05:45 PM – Pragya Yoga with Lalita *100k

06:10 PM – Sivananda Yoga with Thy *100k

06:35 PM – Vinyasa Yoga with Tram *100k

07:00 PM – Santulan Yoga with Lalita *100k

Saturday 01/7/17

08:00 AM – Sivananda practica **free of charge

08:55 AM – Get Moving in the Morning with An *70k

09:50 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

10:45 AM – Santulan Yoga with Lalita *70k

11:35 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

12:00 PM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

02:10 PM – Ashtanga Vinyasa Yoga with Tyra *70k

02:55 PM – Pragya Yoga with Lalita *70k

03:40 PM – Hatha Yoga with Jiva *70k

04:25 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *70k

Sunday 02/7/17

08:00 AM – Sivananda practica **free of charge

08:55 AM – Ashtanga Yoga with Tyra *70k

09:50 AM – Pragya Yoga with Lalita *70k

10:45 AM – Power Yoga with Tina *70k

11:35 AM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

12:00 PM – Thực hành Hatha Yoga – Lớp nói tiếng Việt **miễn phí

02:10 PM – Vinyasa Yoga with Tina *70k

02:55 PM – Sivananda Yoga with Thy *70k

03:40 PM – Ashtanga Yoga with Tyra *70k

04:25 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *70k

 

*70k (or *100k, *150k) is the fee for a drop-in class (one-time entrance ticket without any membership commitment) to be paid at door; and it includes one hand towel, drinking water, mat rent, shower, and all studio facilities.

** Group practica shared to community for the good will. Entrance and all studio facilities are free of charge. Weekly practicas include Japanese speaking Hatha Yoga classes, Vietnamese speaking Hatha Yoga classes, and Sivananda Yoga classes.

*** Intermediate classes, suitable for yogis with more than 6 months of practice.

 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA – KHAI GIẢNG KHOÁ THÁNG 6/2017

Yoga Living Academy đã đăng ký thương hiệu và quy trình đào tạo tiêu chuẩn RYT200 và E-RYT200 của Yoga Alliance USA để cung cấp khóa đào tạo này. Chúng ta có mục đích mang lại nhiều cống hiến hơn cho cộng đồng yoga với những giáo viên tương lai. Chi tiết như sau:
  • Ngày khai giảng: 24/6/2017, học trong 14 tuần vào tối thứ 3, tối thứ 5, sáng thứ 7, sáng chủ nhật
  • Ngày hoàn tất: 23/9/2017
  • Chương trình học: Phương pháp Hatha Yoga, Phương pháp Ashtanga Yoga, Triết lý Yoga, Giải phẫu học, Thiền - Thở, Thực hành tư thế & Chuỗi động tác Yoga
  • Học phí: 30,000,000 đồng, đăng ký trước ngày 24/6/2017
  • Chứng nhận: Bằng RYT 200 theo đăng ký tiêu chuẩn của Yoga Alliance USA, do Yoga Living Academy cấp, có giá trị dạy thực hành tại Việt Nam và quốc tế. Học viên được hỗ trợ quy trình đăng ký để có tên trong danh sách giáo viên toàn cầu của Yoga Alliance USA.
Chúng tôi trân trọng mời bạn cùng bước vào hành trình tìm hiểu bản thân, để có thể mang yoga vào đời sống của mình và của nhiều người hơn nữa. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để chia sẻ mối quan tâm của bạn về khóa học: yoga@yogaliving.com.vn. Namaste!

zen studio with rules

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 3 phút để vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Khách hàng không phải là thượng đế ở Yoga Living! Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Studio chỉ sử dụng tiếng Anh. Giá trị minh bạch phương Tây cũng được đề cao. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào xấu xí không được chào đón ở Yoga Living!

- at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure

Yoga Living is a boutique community where we remain small, to be cosy and trustworthy for our members. A zen lifestyle we are living may be boring, but delight few people!

We are not designed for everyone, please consider our studio rules before coming.