ĐĂNG KÝ KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA QUỐC TẾ - 25/1/2017: đăng ký trong hôm nay với hình thức chuyển khoản với mức học phí 25,000,000 đồng - Mời bạn gửi tin nhắn vào inbox để chúng tôi tư vấn ngay. #RYT200 #DaoTaoGiaoVienYogaQuocTe #YogaAlliance

 

 

Khoá Đào Tạo Giáo Viên Yoga Quốc Tế RYT200

– HOÀN THÀNH TÍN CHỈ TỪNG MÔN ĐỂ LẤY BẰNG GIÁO VIÊN YOGA –

Học vào các Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ ngày 18/2/2017 tại Yoga Living Academy

Khóa Đào Tạo này cho phép bạn đăng ký ghi danh theo hình thức tín chỉ từng môn vào thời gian phù hợp

 ————————

 

PROMOTION

One Year for $167

3 (any) classes a week

by Monday, February 20th, 2017

 

 

Monday 20/2/17

06:45 AM – Pranayama & Gentle Hatha with Nhu *50k, free for Yoga Living members

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

11:20 AM – Vinyasa Yoga with An *50k

11:50 AM – Yoga Back Care with Lalita *50k

12:10 PM – Vinyasa Yoga with Truong An *50k

04:45 PM – Hatha Yoga with Oanh *50k

05:15 PM – Yoga Balance with Tina *50k

05:45 PM – Ashtanga Yoga with Nhu *100k

06:10 PM – Hatha Yoga with Van Anh *100k

06:35 PM – Sivananda Yoga with Ha *100k

07:00 PM – Pragya Yoga with Lalita *100k

07:30 PM – Hatha Yoga with Khang *100k

Tuesday 21/2/17

06:45 AM – Sun Series Yoga with Oanh *50k, free for Yoga Living members

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

11:20 AM – Hatha Yoga with Nhu *50k

11:50 AM – Flow Yoga with Tram *50k

12:10 PM – Power Yoga with Tina *50k

04:45 PM – Hatha Yoga with Tina *50k

05:15 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

05:45 PM – Pragya Yoga with Lalita *100k

06:10 PM – Flow Yoga with Tram *100k

06:35 PM – Hatha Yoga with Linh *100k

07:00 PM – Santulan Yoga with Lalita *100k

07:30 PM – Hatha Yoga with Oanh *100k

Wednesday 22/2/17

10:30 AM – Hatha Yoga with Lien *50k

11:20 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

11:50 AM – Yoga Pilates with Kiran *50k

12:10 PM – Vinyasa Yoga with Truong An *50k

04:45 PM – Hatha Yoga with Oanh *50k

05:15 PM – Vinyasa Yoga with Tina *50k

05:45 PM – Ashtanga Yoga with Nhu *100k

06:10 PM – Sivananda Yoga with Ha *100k

06:35 PM – Hatha Yoga with Van Anh *100k

07:00 PM – Vinyasa Yoga with Shandy *100k

07:30 PM – Hatha Yoga with Khang *100k

Thursday 23/2/17

06:45 AM – Ashtanga Vinyasa Yoga with Tyra *50k, free for Yoga Living members

10:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

11:20 AM – Vinyasa Yoga with Jiva *50k

11:50 AM – Hatha Yoga with Tina *50k

12:10 PM – Flow Yoga with Tram *50k

04:45 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

05:15 PM – Ashtanga Yoga with An *50k

05:45 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *100k

06:10 PM – Ashtanga Vinyasa Yoga with Tyra *100k

06:35 PM – Hatha Yoga with Linh *100k

07:00 PM – Fit Flow Yoga with Nhu *100k

07:30 PM – Hatha Yoga with Oanh *100k

Friday 24/2/17

10:30 AM – Hatha Yoga with Lien *50k

11:20 AM – Hatha Yoga with Oanh *50k

11:50 AM – Yoga Pilates with Kiran *50k

12:10 PM – Vinyasa Yoga with Truong An *50k

04:45 PM – Yoga Stretch with Tina *50k

05:15 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *50k

05:45 PM – Ashtanga Yoga with Nhu *100k

06:10 PM – Hatha Yoga with Van Anh *100k

06:35 PM – Yoga Back Care with Lalita *100k

07:00 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *100k

Saturday 25/2/17

08:00 AM – Sivananda practica **free of charge

09:50 AM – Get Moving In The Morning with An *50k

10:30 AM – Hatha Yoga with Khang *50k

02:55 PM – Gentle Hatha Yoga with Trang *50k

03:50 PM – Vinyasa Yoga with Jiva *50k

04:40 PM – Santulan Yoga with Lalita *50k

Sunday 26/2/17

08:00 AM – Sivananda practica **free of charge

09:50 AM – Hatha Yoga with Oanh *50k

10:30 AM – Hatha Yoga with Nhu *50k

02:55 PM – Total Body Flow with Jiva *50k

03:50 PM – Ashtanga Vinyasa Yoga with Tyra *50k

04:40 PM – Ashtanga Yoga with Nhu *50k

 

* fee for a drop-in for one-time entrance ticket without any membership commitment, ex. *50k stands for vnd 50,000. This is inclusive of a hand towel, drinking water, mat rent, shower, and all studio facilities. 

** private Sivananda group practica but shared to community for the good will. Entrance and all studio facilities are free of charge, make sure you know what Sivananda is.

Yoga Teacher Training – the Big Plan for the Life

Registration is now open for a credit-based completion of the training course, suitable for busy people but would like to go deeper into the practice or become a future yoga teacher. Yogis and yoginis with a profound practice and a will to dwell deeper in the yoga path please join the journey. The start date is Saturday 18/2/2017. Send us an email to yoga@yogaliving.com.vn for more details. This RYT 200 Training Course is our strategic programme that we register to Yoga Alliance in the US in order to contribute to the yoga community the high quality yoga teachers; the diploma is internationally recognized, and we create all conditions for the teachers to teach at our studio right after the training completion. Rules and principles of Yoga Alliance in registering the instructor team, curriculum, and contents are followed; Yoga Living has been approved as one of its delegated schools worldwide. More than the required standards, Yoga Living provides doctorate-level lead instructor, original Indian academic personnel, and knowledgeable core teachers to give the best academic as well as practical TTC programme.

xin đọc phần tiếng Việt này

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 3 phút để vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Khách hàng không phải là thượng đế ở Yoga Living! Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Studio chỉ sử dụng tiếng Anh. Giá trị minh bạch phương Tây cũng được đề cao. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào xấu xí không được chào đón ở Yoga Living!

zen studio with rules

- at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure

Yoga Living is a boutique community where we remain small, to be cosy and trustworthy for our members. A zen lifestyle we are living may be boring, but delight few people!

We are not designed for everyone, please consider our studio rules before coming.