Before buying any membership, please make sure of our studio rules:

– at least 5 minutes early arrival, to enter class before its start

– no phone/ quiet, no belongings in classroom

– no early departure

We do not negotiate for exceptions, so please come or not coming at all!

 

3 classes a week
$34 for 1 month
$89 for 3 months
$164 for 6 months
$289 for 12 months

(03 any flexible classes/week – 01 class/day)

***

Unlimited Yoga
$44 for 1 month
$123 for 3 months
$228 for 6 months
$369 for 12 months

(any time, all time, no limit of classes a day)

 

The membership fee:

– Includes mat rent, locker, drinking water and shower facilities

– Taxes are included, VAT invoice is available, no extra costs

– Can be used at both studios by a person a time only, the membership card must be shown when check in

– New card issue/transfer fee to new name 50,000 VND a time

– Able to activate the card credit any time.

 

vui lòng cân nhắc trước khi mua thẻ ở Yoga Living

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 5 phút để chuẩn bị và vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Giá trị văn minh, minh bạch của phương Tây được đề cao tại đây. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào không được chào đón ở Yoga Living!

zen studio with rules

- at least 5 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure